Računovodstveni izvještaji

Da bi uspješno upravljali svojim poslovanjem poduzetnici moraju razumjeti računovodstvene informacije koje ga opisuju kao što razumiju svoj proizvod, kupce i dobavljače. Financijski izvještaji ne smiju biti nešto nerazumljivo što se dešava između računovodstvenog servisa i države. Svojim klijentima na jednostavan i razumljiv način objašnjavamo rezultat njihovog poslovanja i financijsku poziciju kroz

  • mjesečne analize financijskog knjigovodstva s ciljem kontrole cjelovitosti obuhvata poslovnih događaja koja osigurava točnost računovodstvenih izvještaja
  • izradu mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance i ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za svakog poduzetnika
  • mjesečni sastanak s poduzetnikom na kojem se prezentira mjesečni izvještaj i analizira poslovanje
  • kontinuiranu telefonsku podršku vezanu uz financijske, porezne i organizacijske aspekte poslovanja
  • izrada zahtjeva za kredite banaka, ili drugih financijskih institucija
računovodstveni izvještaji