Obračun plaća i drugih primitaka

Naš knjigovodstveni servis stalno prati zakonske promjene i pouzdano za klijente obavlja poslove vezane uz obračune plaća i honorara:

  • prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
  • vođenje propisanih evidencija plaća
  • izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika
  • obračun refundacija za bolovanja
  • obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima sukladno ugovorima
  • obračun putnih naloga i locco vožnje na temelju dokumentacije i podataka dobivenih od klijenta
obračun plaća i drugih primitaka