Knjigovodstveni poslovi

Uspostavljamo i vodimo evidencije koje su poduzetnici dužni voditi u skladu sa Zakonom o računovodstvu, a knjigovodstveni poslovi koje obavljamo uključuju i:

  • inicijalnu uspostavu poslovnih knjiga i računskog plana
  • knjiženje poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i glavnu knjigu
  • vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača
  • vođenje analitičkih evidencija dugotrajne imovine i sitnog inventara
  • vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u
  • financijsko vrednovanje kretanja zaliha robe
knjigovodstveni poslovi